Promote CEE

s mycentrope.com sa Vám bude chcieť zažiť Centropu. Cesta po regióne štyroch krajín, nie len na webe.


Na www.mycentrope.com ponúkame všetkým « zážitok bez hraníc ». Spotrebitelia tu nájdu informácie o aktivitách na voľný čas, nákupoch & kultúrnych podujatiach z celého regiónu štyroch krajín, zároveň majú možnosť zarezervovať si exkluzívne ponuky balíkov služieb cestovných kancelárií, zostaviť si individuálne zájazdy, zúčastniť sa atraktívnych výherných súťaží a vyhľadať si tipy insiderov o krajine a ľudoch v regióne Centropa. A to všetko v šty-roch jazykoch: nemčine, slovenčine, češtine a maďarčine.

Na webovej stránke sa nachádzajú všetky relevantné informácie a možnosti rezervácie rôznych aktivít na voľný čas v regióne štyroch krajín Centropa: od krátkej dovolenky cez nákupný výlet až po návštevu koncertu alebo iného eventu. Pomocou inovatívneho systému filtrov sa dá vyhľadávanie nastaviť veľmi efektívne podľa individuálnych záujmov užívateľov na voľný čas. Okrem toho nájdete na mycentrope.com vždy napínavé výherné súťaže a exkluzívne turistické ponuky, ktoré sa dajú rezervovať len na mycentrope.com.

mycentrope.com: Internetová platforma ako virtuálna Homebase silného regiónu

„Všetky obsahy spracovávame v origináli v krajine pôvodu a našej webovej stránke ich ponúkame dôsledne v nemeckom, slovenskom, českom a maďarskom jazyku – takáto ponuka je na webe jedinečná. Website je svojim spôsobom niečo ako „Homebase“ projektu štyroch krajín, ktorý chce povzbudiť obyvateľov regiónu Centropa, aby spolu ‚spolu nažívali bez hraníc’.“

Región Centropa je jedným z hospodársky a kultúrne najsilnejších regiónov Európy. Táto ge-opolitická šperkovnica Európy pozostáva v jadre z moravského priestoru, okolia Bratislavy, západnej časti Maďarska a východného Rakúska a žije tu asi sedem miliónov obyvateľov, čo je slušné číslo. Ak k tomu pripočítame spádové oblasti Prahy a Budapešti, dostávame sa k počtu obyvateľov okolo 15 miliónov.

mycentrope.com: Zážitok vo voľnom čase, ktorý spája národy

Loď Twin City Liner, spájajúca vzájomne mestá Viedeň a Bratislava, ktorú prevádzkuje Wien Holding už predstavuje vzorový projekt prežitého susedstva v regióne Centropa. Teraz chceme formou internetovej platformy mycentrope.com dať nový silný impulz vzájomného približovania sa krajín Centropy. Pretože ľudia z regiónu sa najlepšie spoznajú pri bezpros-tredných vzájomných stretnutiach. Mycentrope.com chce spojiť občanov Česka, Slov-enska, Maďarska a Rakúska: Muzikál vo Viedni, lyžovačka na Semmeringu, nákupy v Bra-tislave, Wellness na Morave alebo dovolenka na Balatóne. Mycentrope.com ponúka celý rad možností cestovať po regióne a lepšie sa navzájom spoznávať“, hovorí konateľ spoločnosti Wien Holding komunálny radca Peter Hanke.

Vedľa inšpiratívne články z mycentrope: www.mycentrope.com