Promote CEE

mycentrope.com Vám ukáže cestu, jak si vychutnat Centropu. Nová internetová platforma pro volnočasové zážitky „bez hranic“ od čtvrtku online
cesta regionem čtyř zemí, nejen na webu.


Na www.mycentrope.com se zprostředkovává „zážitek bez hranic“. Spotřebitelé získají informace o volném čase, nakupování a kultuře z regionů čtyř zemí, mohou si rezervovat exkluzivní turistické nabídkové balíčky, sestavovat individuální výlety, účastnit se atraktivních výherních soutěží a získávat cenné insider tipy o zemích a lidech z regionu Centrope. A to všechno čtyřjazyčně: německy, slovensky, česky a maďarsky.

Na webových stránkách se nacházejí všechny relevantní informace a možnosti rezervací pro plánování volného času ve čtyřech zemích regionu Centrope – od krátké dovolené přes shopping cestování až po návštěvu koncertu nebo dalších událostí. Pomocí inovačního filtrovacího systému je možné nastavit každé hledání efektivně a podle osobních volnočasových zájmů uživatele. Navíc jsou na mycentrope.com neustále napínavé soutěže o ceny a exkluzivní turistické nabídky, které si můžete rezervovat pouze na mycentrope.com.

mycentrope.com: Internetová platforma jako virtuální homebase silného regionu

„Veškerý obsah zpracováváme originálně ve výchozí zemi a nabízíme je na našich webových stránkách důsledně v jazyce německém, slovenském, českém a maďarském – takováto nabídka je na webu jedinečná. Webové stránky jsou určitým způsobem jakýsi druh „homebase“ pro projekt čtyř zemí, na nichž mají být obyvatelé regionu Centrope pobízení ke „společnému životu bez hranic“.

Region Centrope je jedním z ekonomicky i kulturně nejsilnějších regionů Evropy. Tato geopolitická pokladnice Evropy se skládá v podstatě z oblasti Moravy, okolí Bratislavy, západní části Maďarska, jakož i východního Rakouska a zahrnuje úctyhodný počet obyvatel okolo sedmi miliónů. Připočteme-li k tomu aglomerace Prahu a Budapešť, dělá to dokonce kolem 15 miliónů.

mycentrope.com: Volnočasový zážitek spojující národy

„Lodí Twin City Liner, která spojuje města Vídeň a Bratislavu, vytvořila Wien Holding již vzorový projekt pro existující sousedství v regionu Centrope. Nyní chceme s internetovou platformou mycentrope.com dát nový, silný impuls pro společný růst zemí Centrope. Neboť nejlépe se lidé z regionu poznávají bezprostředním setkáváním. Mycentrope.com má sdružovat občany Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska pomocí volnočasových aktivit – muzikálem ve Vídni, lyžováním u Semmeringu, nakupováním v Bratislavě, díky wellness na Moravě nebo koupáním o dovolené u Balatonu. Mycentrope.com nabízí velké množství možností pro cestování regionem a přispívá k lepšímu vzájemnému sebepoznání“, tolik jednatel e komisní rada Wien Holdingu Peter Hanke.

Vedle inspirativní články z mycentrope: www.mycentrope.com